Infrastructures scientific council for government policy. Erik Schrijvers 2019-02-11

Infrastructures scientific council for government policy Rating: 7,3/10 1230 reviews

Scientific Council for Government Policy

infrastructures scientific council for government policy

Kunnen arbeidsmigranten de vergrijzing opvangen en onze economie uit het slop halen? Is investeren in scholing te verkiezen boven buitenlandse werknemers? Margot Weijnen holds the chair of process and energy systems engineering at the Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology. Or has Europe already opened its doors too wide? If we are to improve our migration policy, we must have a better understanding of the labour market structure in tomorrow's globalising economy. Moreover, the responsibility of the data processing party for accuracy of analysis — and decisions taken on its basis — should be anchored in legislation. National Science and Technology Council The National Science and Technology Council is responsible for providing advice to the Prime Minister and other Ministers on important science and technology issues facing Australia. Daarbij mag van overheid en werkgevers meer worden verwacht.

Next

Scientific Council for Government Policy

infrastructures scientific council for government policy

On 1 January 2014 the Dutch labour market was thrown open to Romanian and Bulgarian workers. Only then can we balance migration more effectively against other alternatives. En kan toenemende inkomensongelijkheid leiden tot meer of juist minder economische groei? Als het over arbeidsmarkttekorten gaat, wordt vaak meteen gewezen op de noodzaak van meer arbeidsmigratie. De meeste migranten die nu naar Nederland komen zij Europeanen, vaak uit Midden- en Oost-Europa. At the level of use, profiles and semi- automated decision-making should be regulated more tightly. Will foreign workers even want to come to the Netherlands in the future? Dit boek maakt duidelijk dat migratie een ander gezicht heeft gekregen. Veel hangt af van een tweede toekomstuitdaging: zal Nederland zich staande weten te houden in een sterk competitieve wereldeconomie? Council members are appointed for a term of five years.

Next

National Science and Technology Council

infrastructures scientific council for government policy

And how can we adapt our integration policy to reflect the changing complexion of migration? Arbeidsmarktsectoren en taken kunnen immers verdwijnen naar het buitenland of minder omvangrijk worden omdat ze te prijzig worden, zoals de zorg. Of zijn de deuren al te ver opengezet? Is de culturele sector voldoende voorbereid op veranderingen in de smaakpatronen van het publiek? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beaamt dit. Deze publicatie bevat bijdragen van o. Additional regulation is needed at the levels of analysis and use, and the oversight regime is in need of strengthening. They may serve a maximum of two terms.

Next

National Science and Technology Council

infrastructures scientific council for government policy

Some stay for good, and others return home after a shorter or longer stay. Several internationally renowned researchers analyse current European labour migration flows and the related challenges. Maar de berichten over de toekomst zijn nog onheilsspellender. Making Migration Work considers how labour migration policy in the Netherlands and the European Union should be developed, both now and in the future. The opening up of the Dutch labour market to Romanian and Bulgarian workers has thrown a spotlight on both the justified concerns and the untapped opportunities in relation to European labour migration. Welke gevolgen hebben nieuwe financieringsmodellen voor het culturele landschap? To date, the economic benefits of European labour migration have outweighed the costs.

Next

Erik Schrijvers

infrastructures scientific council for government policy

Europa is straks een krimpend continent. Communiqués from the Council meetings can be found. Wat betekent grote ongelijkheid voor de kans op sociale stijging en het vertrouwen tussen mensen onderling en in de politiek? Vaak wordt daarbij gewezen naar de V. Alleen dan kan arbeidsmigratie beter worden afgewogen tegen andere alternatieven. Een sterke culturele sector is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving. They do this in cooperation with the scientific staff. Bovendien: willen er straks nog wel mensen naar Nederland komen? Ook verwelkomt Nederland steeds meer hoger opgeleiden, regelmatig van buiten Europa.

Next

Erik Schrijvers

infrastructures scientific council for government policy

And will they adapt smoothly to our economy and society? Het antwoord wordt daarbij steeds vaker gezocht in de sociale en economische effecten van cultuur. Door vergrijzing en ontgroening zouden in 2040 de personeelstekorten oplopen tot 700. Ook in het cultuurbeleid zijn deze effecten centraler komen te staan en krijgt de culturele sector nieuwe doelen opgelegd. There are several ways of doing this: by investing in the knowledge infrastructure; by creating a welcoming climate; and by offering careers at a sufficiently high level. In betere banen gaat in de vraag hoe het arbeidsmigratiebeleid nu en in de toekomst vorm moet krijgen, in Nederland en de Europese Unie.

Next

Erik Schrijvers

infrastructures scientific council for government policy

Does that mean that we need more labour migrants? Sommigen blijven voorgoed anderen keren terug. Of die tekorten door vergrijzing inderdaad zo groot zullen zijn, is nauwelijks te overzien. The present Council term expires at the end of 2017. De pijn zit daarbij vooral in de zorg, waar in 2030 nood zal zijn aan 250. She was appointed scientific director to the interfaculty Delft University Clean Technology institute in 1990 Interduct , where she served until her appointment as a full professor in the Faculty of Technology, Policy and Management in 1995.

Next

explaindiosoftware.com M.P.C. (Margot) Weijnen

infrastructures scientific council for government policy

Is ons migratiebeleid up-to-date om de arbeidsmarktuitdagingen van de komende decennia aan te kunnen? Toch melden de kranten grote arbeidsmarkttekorten, met name in technische sectoren. . Attention is needed for the socioeconomic integration of European settlement migrants, the unintended side-effects of the flexible labour market and the unfair competition with the existing labour force. It is advisable to attract and retain European study migrants and highly skilled labour migrants. Een aantal internationaal gerenommeerde wetenschappers analyseert de Europese arbeidsmigratie van vandaag en doordrenkt de uitdagingen voor morgen.

Next